Kontakt. Dërgoni mendimet ose kërkesat tuaja.

Informata për kontakt

Vidoe Smilevski Bato P.N.
1200 Tetovë
Maqedoni

Tel/Fax: +389 (0) 44 333 320
Mob 1: +389 (0) 72 319 111
Mob 2: +389 (0) 72 319 222
Email: [email protected]
Web: www.aqualogic.com.mk